English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 27
کل بازديدکنندگان : 246575
بازديدکنندگان آنلاين : 4

 

هدف کلی:ظرفیت سازی (Capacity Building) پژوهش های سلامت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

وزن نسبی

فعالیت

وزن نسبی

برنامه

هدف کمی

28/12/95

15/1/95

20

ارزیابی ،انتخاب و تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی علمی و پژوهشی

60

تامین منابع الکترونیک اطلاعات علمی و ایجاد دسترسی برای کتابخانه ها، دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی واحد های تابعه دانشگاه

افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی

28/12/95

15/1/95

40

ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیک برای کتابخانه ها ،دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی واحد های تابعه

28/12/95

15/1/95

20

ارزیابی و تحلیل میزان استفاده کتابخانه ها، دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی واحد های تابعه از منابع اطلاعاتی

28/12/95

15/1/95

10

اطلاع رسانی وضعیت منابع الکترونیک به کتابخانه ها ،دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی واحد های تابعه

 

هدف کلی:ظرفیت سازی (Capacity Building) پژوهش های سلامت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

وزن نسبی

فعالیت

وزن نسبی

برنامه

هدف کمی

28/12/95

1/2/95

20

راه اندازی بانک اطلاعاتی پایان نامه های دانشگاه

20

بروز رسانی محتوای بانکهای اطلاعاتی پژوهشی دانشگاه

افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی

28/12/95

15/1/95

20

بارگذاری اطلاعات مقالات دانشگاه در سامانه اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

28/12/95

15/1/95

20

بارگذاری اطلاعات مقالات نشریات خارجی خریداری شده در دیجیتال لایبرری دانشگاه

28/12/95

15/1/95

20

بارگذاری اطلاعات تالیف و ترجمه کتب دانشگاه در سامانه اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

28/12/95

15/1/95

20

بارگذاری اطلاعات طرح های تحقیقاتی دانشگاه در سامانه اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

28/12/95

15/1/95

20

بارگذاری اطلاعات کتب الکترونیکی خارجی خریداری شده در دیجیتال لایبرری دانشگاه

28/12/95

15/1/95

20

بروز رسانی و بارگذاری مستمر اطلاعات در وب سایت گروه اطلاع رسانی و تامین منابع علمی

28/12/95

15/1/95

20

تعامل با ناشران و میزبانان پایگاه های اطلاعاتی جهت رفع انسداد از پایگاههای تحت کنسرسیوم در طول سال

28/12/95

15/1/95

5

اطلاع رسانی مستمر و گسترده جهت معرفی پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه به کاربران کتابخانه ها ، دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی واحد های تابعه در طول سال

 

 

هدف کلی:ظرفیت سازی (Capacity Building) پژوهش های سلامت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

وزن نسبی

فعالیت

وزن نسبی

برنامه

هدف کمی

30/2/95

20/1/95

20

اخذ استانداردها و چک لیست های ارزشیابی کتابخانه ها از وزارت متبوعه و در صورت لزوم بومی سازی آن

10

ارزشیابی و ارتقای کتابخانه های دانشکده ها ، مراکز آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی واحدهای تابعه دانشگاه

افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی

2/3/95

2/3/95

10

ابلاغ چک لیست ارزشیابی به کتابخانه های واحدهای تابعه دانشگاه

10/7/95

و

25/12/95

1/7/95

و

15/12/95

30

انجام ارزشیابی کتابخانه ها ی تابعه دانشگاه در پایان شش ماه اول و دوم سال

25/7/95

و

28/12/95

15/7/95

و

25/12/95

20

تهیه گزارشهای مدیریتی از ارزشیابی کتابخانه های دانشگاه

28/12/95

1/2/95

20

کمک فکری و علمی به استانداردسازی خدمات کتابخانه ای با در نظر گرفتن استاندارد های ابلاغی وزارت متبوعه

 

هدف کلی:ظرفیت سازی (Capacity Building) پژوهش های سلامت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

وزن نسبی

فعالیت

وزن نسبی

برنامه

هدف کمی

28/12/95

1/2/95

10

اعلام نتایج رتبه بندی کتابخانه های دانشگاه و اعمال سیاست ها و مداخلات لازم

10

حمایت از کتابخانه های  دانشکده ها ، مراکز آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی واحدهای تابعه دانشگاه در تهیه منابع چاپی

افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی

25/12/95

 

15/1/95

 

40

نیازسنجی از مسئولین کتابخانه های دانشگاه ، مراجعین کتابخانه ها ، مدیران گروههای آموزشی و اطلاع رسانان موضوعی جهت تامین منابع علمی

28/12/95

15/1/95

10

هماهنگی و انجام مکاتبات لازم با وزارت ارشاد اسلامی در زمینه تجهیز کتابخانه های واحدهای تابعه دانشگاه در قالب اهدا کتاب

25/12/95

15/1/95

50

هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری در جهت تخصیص اعتبار لازم به منظور تامین  منابع علمی  وابلاغ آن به  مسئولین کتابخانه ها

24/2/95

و

28/8/95

14/2/95

و

22/8/95

30

مشارکت فعال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاههای داخلی برگزار شده توسط انجمن ناشران دانشگاهی

30/7/95

و

30/11/95

 

25/7/95

و

25/11/95

30

برگزاری نمایشگاه کتاب در ماههای مهر و بهمن در پردیس نازلو

 

هدف کلی:ظرفیت سازی (Capacity Building) پژوهش های سلامت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

وزن نسبی

فعالیت

وزن نسبی

برنامه

هدف کمی

23/4/95

22/4/95

8

برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی در دانشکده ها   (librarian research support)

10

برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص توانمند سازی کتابداران کتابخانه های دانشگاه

توانمند سازی کتابداران

29/2/95

28/2/95

8

برگزاری کارگاه کتابدار بالینی در مراکز آموزشی و درمانی (Clinical librarian)

3/5/95

2/5/95

8

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک و آشنایی با   کتابخانه دیجیتال دانشگاه برای کتابداران

5/2/95

5/2/95

8

برگزاری کارگاه علم سنجی برای کتابداران

27/5/95

26/5/95

8

برگزاری کارگاه    Evidence based medicine for librarianship

برای کتابداران